เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติ
ผลงานเด่น
ประสบการณ์
ผลงานวิจัย
ปฏิทินงาน
ติดต่อเรา

สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
ถ่ายทดสดเรียนทางไกล
บทเรียนแท็บเล็ต

งานอื่นๆ
งานสอน
งานระบบเครือข่าย
งานวิทยุสื่อสาร
งานบริการสังคม
งานพัฒนาความรู้
เว็บไซต์พันธะมิตร

 

ข้อมูลการติดต่อ


- ที่อยู่(ตามทะเบียนบ้าน) 26 หมู่ 8 ต.มาโมง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส 96190
  - ที่อยู่(ที่ติดต่อสะดวก) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี  70 หมู่ 2 ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84160

  - E-mail: achanthasri@gmail.com , anuchit@tupst.ac.th
  - Web Site: http://www.baw.in.th
  - วิทยุสื่อสาร VR Call sign: Echo Two Three Charlie Alpha Zulu (E23CAZ) ความถี่ 144.675
  - วิทยุสื่อสาร ราชการ Call sign: เตรียมพัฒน์ 301 ความถี่ 147.300
  - โทรศัพท์ 080-705-3345 , 077-244-051