เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติ
ผลงานเด่น
ประสบการณ์
ผลงานวิจัย
ปฏิทินงาน
ติดต่อเรา

สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
ถ่ายทดสดเรียนทางไกล
บทเรียนแท็บเล็ต

งานอื่นๆ
งานสอน
งานระบบเครือข่าย
งานวิทยุสื่อสาร
งานบริการสังคม
งานพัฒนาความรู้
เว็บไซต์พันธะมิตร

 

สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา

ชื่อสื่อ
เล่นบน IE
เล่นบนอุปกรณ์อื่นๆ
เพลงแม่ไก่ใจดี
เพลงผักแสนอร่อย
เพลงสามัคคีร่วมใจ
เพลงไม่นอนดึก
เพลงป่าหรรษา
เพลงออกกำลัง
เพลงเรารักธรรมชาติ
เพลงเด็กดี
เพลงทางม้าลาย
สมาร์ท พิฆาต โรคอ้วน 161010501 161010501
ร่วมแรงร่วมใจต้านภัยโรคเอดส์ 161010502 161010502
พระคุ้มเกล้าฯชาวไทย 161010601 161010601
พระราชดำรัสฯสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 161010602 161010602
ตามล่าหาความจริง 161010603 161010603
เรื่องจริงผ่านจ่อ1 161010604 161010604
เรื่องจริงผ่านจ่อ2 161010605 161010605
เรื่องจริงผ่านจ่อ3 161010606 161010606
เรื่องจริงผ่านจ่อ4 161010607 161010607
ตายทั้งเป็น 161010608 161010608
JUST SAY NO! 161010609 161010609
ยาเสพติดในสถานบันเทิง 161010610 161010610
สถานประกอบการร่วมพลังเพื่อคนไทยหัวใจสีขาว 161010611 161010611
ศิลปินร่วมพลังต้านยาเสพติด 161010612 161010612
เส้นตาย 161010613 161010613
คนรุ่นใหม่เข้าใจยาเสพติด 161010614 161010614
ทอล์คโชว์ต้านภัยยาเสพติด1 161010615 161010615
ทอล์คโชว์ต้านภัยยาเสพติด2 161010616 161010616