เกี่ยวกับเรา
หน้าหลัก
ประวัติ
ผลงานเด่น
ประสบการณ์
ผลงานวิจัย
ปฏิทินงาน
ติดต่อเรา

สื่อการเรียนรู้
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา ฯ
ศิลปะ
การงานอาชีพ ฯ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โทรทัศน์สำหรับครู
ถ่ายทดสดเรียนทางไกล
บทเรียนแท็บเล็ต

งานอื่นๆ
งานสอน
งานระบบเครือข่าย
งานวิทยุสื่อสาร
งานบริการสังคม
งานพัฒนาความรู้
เว็บไซต์พันธะมิตร

 

สื่อการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชื่อสื่อ
เล่นบน IE
เล่นบนอุปกรณ์อื่นๆ
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 1,2
กำเนิดชีวิต
ดวงตา
ปุ่มรับรสและฟัน   
ผิวหนัง
หู
ดวงอาทิตย์ที่รัก
ประโยชน์มหาศาลพลังงานไฟฟ้า
ดวงอาทิตย์เจ้าแห่งแสงแหล่งพลังงาน
ดาวเคราะห์เซลล์
วิทยาศาสตร์น่ารู้ 3,4,5
สิ่งเร้ากับการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อมหล่อหลอมชีวิต
แรง...ช่วยเรา
การสังเคราะห์ด้วยแสงและบูรณาการ
เรื่องน่ารู้ของกบ
เรื่องน่ารู้ของช้าง
เรื่องน่ารู้ของแมงมุม
เรื่องน่ารู้ของปู
เรื่องน่ารู้ของเป็ด
เรื่องน่ารู้ของลิง
เรื่องน่ารู้ของเจ้ามดตัวน้อย
เรื่องน่ารู้ของจิ้งจก
เรื่องน่ารู้ของเจ้าแมวเหมียว
เรื่องน่ารู้ของนก
สีและแสง
ไขปริศนาพฤกษาพรรณ
ปุ๋ยชีวภาพอาหารเสริมของพืช
พืชไร้ดิน
DNA เจ้าชีวิต
โลกของคนรักปลาทะเล
ฟิสิกส์เรียนล่วงหน้า1-2(อุณหภูมิ)
ถ่านจอมพลัง
อุณหภูมิเปลี่ยนไปเทอร์โมมิเตอร์บอกได้
กลุ่มดาวนายพราน
กล้ามเนื้อและไขมัน
การฉีดวัคซีน
การย่อยอาหาร
การหายใจ
การหายใจ
เกล็ดเลือดขนาดจิ๋ว
ไขกระดูก
โครงกระดูก
ชีวิตดำเนินต่อไป
เซลล์ประสาท
โซ่ชีวิต   
ตับ
ไต
ท่องไปในโลกของกล้ามเนื้อ
มหัศจรรย์ระบบประสาท
ระบบน้ำเหลือง   
ระบบภูมิคุ้มกัน
ระบบเลือด
เวรกลางคืน
สงครามสารพิษ
สมอง
หัวใจ
อวัยวะสำคัญของร่างกาย พลังงานและสารเคมี
เอมไซม์น่ารู้
ฮอร์โมน
ฮอร์โมน
มหัศจรรย์การเติบใหญ่
นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ปลากัดไทย
กรด เบส
ไอโอดีนกับสติปัญญา
ไฟฟ้า - แม่เหล็ก
ไฟฟ้ากับชีวิตประจำวันสิ่งมีชีวิต
ไฟฟ้าเคมีเชิงบูรณาการ
โรคติดต่อ จักรวาลและอวกาศ
วิทยาศาสตร์5 ไฟฟ้าเบื้องต้น
วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ
เครื่องชั่งและอุปกรณ์การวัด

การวัด

เครื่องชั่ง

อุปกรณ์วัดปริมาตร

กิจกรรมท้ายบทเรียน

การวัด

เครื่องชั่ง

อุปกรณ์วัดปริมาตร

กิจกรรมท้ายบทเรียน

สายสัมพันธ์ไฟฟ้า - แม่เหล็ก แม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนำ
แรงและการเคลื่อนที่

แรงไฟฟ้าสถิต

แรงเสียดทาน

ความดันและแรงดัน

แรงไฟฟ้าสถิต

แรงเสียดทาน

ความดันและแรงดัน

การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์

ตรีโกนมิติที่เกี่ยวข้องกับโพรเจกไทล์

ลักษณะการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่ทั้งสองแนวของโพรเจกไทล์

การคำนวณโพรเจกไทล์

ความสัมพันธ์ของมุมยิงโพรเจกไทล์
กับการกระจัดในแนวราบ

ตรีโกนมิติที่เกี่ยวข้องกับโพรเจกไทล์

ลักษณะการเคลื่อนที่ของโพรเจกไทล์

การเคลื่อนที่ทั้งสองแนวของโพรเจกไทล์

การคำนวณโพรเจกไทล์

ความสัมพันธ์ของมุมยิงโพรเจกไทล์
กับการกระจัดในแนวราบ

มวล แรง และกฎการเคลื่อนที่

มวล และกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล

ธรรมชาติของแรง

แรงลัพธ์

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

การใช้กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

มวล และกฎแรงดึงดูดระหว่างมวล

ธรรมชาติของแรง

แรงลัพธ์

กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน

การใช้กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน

มหัจรรย์แห่งการหมุน

การเคลื่อนที่แบบการหมุน

การเคลื่อนที่วงกลมกับการหมุน

การเคลื่อนที่แบบการหมุน

การเคลื่อนที่วงกลมกับการหมุน

คลื่นหรรษา

สมบัติของคลื่น

องค์ประกอบของคลื่นและอัตราเร็วของคลื่น

สมบัติของคลื่น

องค์ประกอบของคลื่นและอัตราเร็วของคลื่น

ไฟฟ้ากระแสสลับและสมบัติของแสงเชิงฟิสิกส์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

การเคลื่อนที่แนววงกลมและโปรเจคไตล์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

สมดุล

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ความร้อนและทฤษฏีจลน์ของแก๊ส

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

แสง

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

การเคลื่อนที่แนวตรง

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ไฟฟ้าแม่เหล็ก

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

มวล แรง และ กฎการเคลื่อนที่

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

การชนและโมเมนตัม

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ฟิสิกส์นิวเคลียร์

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ฟิสิกส์อะตอม

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

สมบัติเชิงกลของสาร

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

การเคลื่อนที่แบบซิมเปิลฮาร์โมนิก

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

เสียง

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ไฟฟ้าสถิต

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

คลื่น

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

งานและพลังงาน

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 4

ฟิสิกส์ติวโดยแบรน

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ตอนที่ 1

ตอนที่ 2

ตอนที่ 3

ฟิสิกส์ติวโดยอาจารย์จุฬา

วันที่ 26052008

วันที่ 02062008

วันที่ 09062008

วันที่ 16062008

วันที่ 23062008

วันที่ 30062008

วันที่ 07072008

วันที่ 14072008

วันที่ 21072008

วันที่ 28072008

วันที่ 04082008

วันที่ 11082008

วันที่ 18082008

วันที่ 25082008

วันที่ 01092008
วันที่ 08092008
วันที่ 15092008
วันที่ 22092008
วันที่ 29092008

วันที่ 26052008

วันที่ 02062008

วันที่ 09062008

วันที่ 16062008

วันที่ 23062008

วันที่ 30062008

วันที่ 07072008

วันที่ 14072008

วันที่ 21072008

วันที่ 28072008

วันที่ 04082008

วันที่ 11082008

วันที่ 18082008

วันที่ 25082008

วันที่ 01092008
วันที่ 08092008
วันที่ 15092008
วันที่ 22092008
วันที่ 29092008

สรุปฟิสิกส์ของformula

ฟิสิกส์เบื้องต้น
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ฟิสิกส์อะตอม
การเคลื่อนที่วงกลม
ไฟฟ้ากระแสตรง
ของไหล
แก๊ส
การหมุน
แสง
การเคลื่อนที่แนวตรง
ของเหลว
แม่เหล็กไฟฟ้า
โมเมนตัม
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่1
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์
การเคลื่อนที่แบบ SHM
ของแข็ง
สมดุล
เสียง

ไฟฟ้าสถิตย์

คลื่น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

งานและพลังงาน

ฟิสิกส์เบื้องต้น
ไฟฟ้ากระแสสลับ
ฟิสิกส์อะตอม
การเคลื่อนที่วงกลม
ไฟฟ้ากระแสตรง
ของไหล
แก๊ส
การหมุน
แสง
การเคลื่อนที่แนวตรง
ของเหลว
แม่เหล็กไฟฟ้า
โมเมนตัม
กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่1
ฟิสิกส์นิวเคลียร์ ตอนที่ 2
การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไตล์
การเคลื่อนที่แบบ SHM
ของแข็ง
สมดุล
เสียง

ไฟฟ้าสถิตย์

คลื่น

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

งานและพลังงาน

ต่อมไร้ท่อ
การรับรู้และตอบสนองต่อสิ่งเร้า
ยีนและโครโมโซม
เทคโนโลยี DNA
การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
การแบ่งเซลล์
เซลล์และโครงสร้างของเซลล์
ชีววิทยาติวโดยแบรน
ชีววิทยาติวโดยอาจารย์จุฬา
เคมีติวโดยแบรน
เคมีติวโดยอาจารย์จุฬา
วิทยาศาสตร์พื้นฐานติวโดยอาจารย์จุฬา

วันที่ 01062008

วันที่ 08062008
วันที่ 06072008
วันที่ 13072008
วันที่ 03082008
วันที่ 10082008
วันที่ 07092008
วันที่ 14092008

วันที่ 01062008

วันที่ 08062008
วันที่ 06072008
วันที่ 13072008
วันที่ 03082008
วันที่ 10082008
วันที่ 07092008
วันที่ 14092008